Kontingent og avgift

av Administrator

Medlemskontingenten er for 2022 på kr 500,-. Dette gir et ikke-aktivt medlemskap med stemmerett i klubbens valgte organer, og muligheter for å melde seg opp til trening og kamper på ulike lag. Dette er avgiften feks. Brodd Eldre betaler for sitt medlemskap.

For å delta på trening og i kamp må du også betale en treningsavgift. Denne finansierer Brodds utgifter til utstyr, dommerregninger, trenerhonorar, reiseutgifter, forsikringer og ulike gebyrer hos krets, forbund og andre.

For 2022 er treningsavgiften:
Barn født 2017, 2016, 2015: 0,-
Barn i alderen 8-12 år: Kr 1100,-
Alle over 13 år: Kr 1400,-

I tillegg må alle spillere i barne- og ungdomsavdelingen delta på tildelte dugnader, blant annet gjennom salg av en loddbok a kr 500,- i høstsesongen, og salg av toalettpapir i høstsesongen.

Familiemedlemsskap er kr 3600,- og inkluderer både medlemsavgift og treningsavgift for alle i husstanden. Det gis ikke halvårsmedlemskap.

Det er medlemmene i Brodd som sammen har fastsett medlemskontingenten i klubben på klubbens årsmøte. Satsene ble sist endret gjennom enstemmig vedtak under årsmøtet i Broddhuset 15.mars 2018.