Sportsplan

av Administrator

Sportsplanen har som målsetning å fungere som en veileder og retningsgiver for Brodd Fotball og hvor man knytter sammen klubben, spillerenen, trenere og foreldre.

Her finner man retningslinjer for hospitering, organisering av treningene, treningsmengde og lignende. Anbefales lest av alle foreldre – og ledere.

BRODD SPORTSPLANEN2022

Oppdatert juni 2022