Anlegg

av Administrator

Midjord idrettspark består av to fotballbaner. En fullsize kunstgressbane, NSE-banen, laget i 2004, og en mindre kunstgressbane for ungdomslag, Eurekabanen,  ferdigstilt i 2012.

I Tillegg har vi en liten bane, R2S Arena, hvor treninger og kamper for treer-fotball avvikles.

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn