Brodds verdier

av Administrator

Brodd Fotball lever etter følgende verdisett – inkluderende, engasjerende og forpliktende–  samt vår visjon «Brodd – klubben i våre hjerter»

Brodd ønsker å være en viktig miljøskaper i nærmiljøet på Storhaug. Vi skal være en pådriver for gode aktiviteter og holdninger hos bydelens barn og unge. Vi ønsker å bidra til at barn og unge får gode holdninger gjennom engasjerte lagledere og trenere. En av våre målsetninger er «flest mulig – lengst mulig, best mulig».

Verdisettet, visjonen og målsettningene våre ønsker vi å oppfylle og nå ved å:

 • Oppfordre barn og unge til mest mulig fysisk aktivitet på eget ferdighetsnivå, og i størst mulig grad gjøre dette lystbetont.
 • Rekruttere så mange som mulig inn i Brodd Fotball
 • Skape trivsel og fellesskap i hele klubben
 • Styrke klubbfølelsen gjennom engasjement fra spillere, trenere og ledere
 • Se alle mulige spillern – også de som ikke er medlemmer i dag
 • A-lagene til Brodd skal være «målet» til alle fotballspillerne i klubben

I fotballen vil vi tydeliggjøre vår måte å spille fotball på samt legge klare retningslinjer på hvordan vi oppfører oss både på og utenfor banen. Dette skal skape gode og trygge rammer for å utvikle oss over tid.

For å nå disse målene, er det noen tiltak vi ønsker å ha fokus på :

 • «En grønn-tråd» i alt vi gjør fra de begynner med fotball
 • Vi skal tydeliggjøre vår satsing på utvikle tekniske, personlige ferdigheter
 • Holdningsskapende arbeid – dette gjelder spillere, foreldre, trenere, lagledere og ledere i klubben
 • Allsidighet’
 • Tilbud til alle – uansett nivå
 • Hospitering
 • Kompetanse

Brodd setter premissene for en styrt utvikling av alt som skjer – klubben er «sjef». Det sikrer langsiktighet og forutsigbarhet.

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn