Kontingent og avgift

av Administrator

Medlemskontingenten er for 2024 på kr 100,-. Dette gir et ikke-aktivt medlemskap med stemmerett i klubbens valgte organer, og muligheter for å melde seg opp til trening og kamper på ulike lag. 

For å delta på trening og i kamp må du også betale en treningsavgift. Denne finansierer Brodds utgifter til utstyr, dommerregninger, trenerhonorar, reiseutgifter, forsikringer og ulike gebyrer hos krets, forbund og andre.

For 2024 er treningsavgiften:
Barn født 2019, 2018, 2017: 0,-
Barn i alderen 8-12 år: Kr 1 850,-
Alle over 13 år: Kr 2 150,-

Aktivitetsavgift Brodds Eldre: 400,-

I stedet for å øke treningsavgiften vesentlig, har klubben besluttet at det på høsten gjennomføres en salgsdugnad i regi av klubben for spillere i barne- og ungdomsavdelingen gjennom salg av en loddbok á kr 500,-, og salg av toalettpapir..

Familiemedlemsskap er kr 4 300,- og inkluderer både medlemsavgift og treningsavgift for alle i husstanden. Det gis ikke halvårsmedlemskap.

Det er medlemmene i Brodd som sammen har fastsett medlemskontingenten i klubben på klubbens årsmøte. Satsene ble sist endret gjennom enstemmig vedtak under årsmøtet i Broddhuset 29.mars 2023.

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn