Politiattest

av Administrator

Alle trenere og ledere i Brodd Fotball må legge fram politiattest. Gyldig politiattest sendes til brodd@broddfk.no for registrering i klubbens systemer. Etter registrering blir alle politiattester slettet fra våre systemer i henhold til gjeldende retningslinjer.

Det er Kyrre Sandven, daglig leder, som er ansvarlig for å påse at alle trenere har gyldig politiattest. Alle trenere registreres med egen profil i vårt medlems- og kommunikasjonsarkiv, og her er det et eget felt som forteller når politiattest er forevist klubben fra trener.

Det gjøres i mars hvert år en gjennomgang av politiattestene – og de som ikke har forevist får da en en epost hvor de blir bedt om å gjøre dette med kort tidsfrist. Ingen har lov å trene – eller ha tillitsforhold til barn og unge under 18 år i Brodd-regi uten forelagt politiattest.

Hvordan søke?

1. Politiattest søkes på her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

2. I linken over trengs det å laste opp ett «Bekreftelse på formål» skjema. Brodd Fotball sitt bekreftelesskjema finnes her. Denne signeres og lastes opp

3. Etter x antall uker vil du motta en bekreftelse fra Politiet. Denne sendes på e-post til brodd@broddfk.no  for registrering i vårt politiattestregister.

4. Du vil motta en bekreftelse fra Brodd Fotball på at politiattest er mottatt og registrert.

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn