Utleie klubbhus

av Administrator

BRODD FOTBALLKLUBB STAVANGER leier ut klubblokalene til selskapsaktiviteter for voksne.

Lokalene kan leies ut i to størrelser:
Stue: 
Maks 50 personer (alle dager) eller
Storstue: Maks 80 personer (fredag – søndag).  Klubbhuset har velutstyrt kjøkken med dekketøy til 80 personer. Lokalene har projektor og lydanlegg.

HER ER UTLEIEKALENDER. TRYKK INN PÅ DATO FOR Å SJEKKE TIDSPUNKT.

NB! Er det opptatt med grønn skrift i helgene, så er det Brodd arrangement. Ikke alle disse varer hele dagen, så ta kontakt PÅ ffo@broddfk.no om mulighet for å leie.

FOR SPØRSMÅL ELLER BOOKING: KONTAKT OSS PÅ ffo@broddfk.no

CATERING:

Vår samarbeidspartner på mat er Harry Pepper som ligger i Stavanger sentrum kjent for sitt rikholdige tilbud med spesielt vekt på mexikanske retter. De leverer et bredt utvalg av mat til gode priser direkte til Broddhuset.
Sjekk priser her: https://www.harry-pepper.no/catering/

Vi samarbeider også med Norvina på Nytorget. Sjekk ut priser og muligheter her 

Priser for leie: (Aktive medlemmer i Brodd FK kan leie klubbhuset til reduserte priser til egne, private arrangementer. Medlemspris gjelder ikke ved leie der medlemmer er «mellommann» eller ved passivt støttemedlemskap.)

Ikke medlem

medlem

Storstue halv helg fredag 16:30 – lørdag 11:00

7500

5000

Storstue halv helg lørdag 16:00 – søndag 11:00

7500

5000

Storstue hel helg fredag 16:30 – søndag 11:00

10000

7000

Storstue søndag 12:00 – 20:00

5000

3000

 

Stue mandag – torsdag 16:30 – 21:00

1000

500

Stue halv helg fredag 16:30 – lørdag 11:00

5000

3000

Stue halv helg lørdag 16:00 – søndag 11:00

5000

3000

Stue hel helg fredag 16:00 – søndag 11:00

8000

4500

Stue søndag 12:00 – 21:00

2000

1000

*Nyttårsaften og julaften er lokalet ikke tilgjengelig for utleie.  Dager med påfølgende rød dag, kan det forekomme ekstra kostnader. Ta kontakt for informasjon. 

REGLEMENT FOR LEIE AV LOKALER I BRODDS KLUBBHUS

1. Huset ligger i et boligstrøk. Leietaker er ansvarlig for ro og orden i henhold til politivedtekter for Stavanger Kommune. Vinduer og dører mot Midjordgata må holdes lukket samt unngå støy utenfor i forbindelse med røykepauser og avslutning av arrangementet. Arrangementer skal være avsluttet senest kl. 02.00

2. Utleier og leietaker skal skrive leieavtale på eget skjema. Betalingen skjer til konto 3207.22.23712   senest fem – 5- virkedager før leiedato.

3. Utvask (vask av gulv og toalett) er inkludert i prisen, men leietaker forplikter seg til følgende:

Ved leie fredag eller lørdag, skal leietaker klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest kl. 11.00 påfølgende dag.  Ved leie søndag – torsdag skal leietaker klargjøre lokalene for utvask i henhold til punkter under, senest 21:00.

  • All medbrakt mat/drikkevarer, pynt og søppel skal ryddes og fjernes fra Klubbhuset. Nøkkelchip til søppel containere finnes i skuff under platetoppene på kjøkkenet. 
  • Kjøkken skal være grundig rengjort, og alt av dekketøy skal være satt tilbake i skuffer/skap.
  • Bord, stoler og øvrig inventar skal settes tilbake slik det stod da man ankom lokalet, og gulvene skal være feid og klar for utvask. Bordene vaskes over og stolene settes opp.
  •  Ved flytting av bord, må det flyttes av to personer som holder bordene på langsiden og ikke kortsiden.
  • Se over utsiden av huset (tribunesiden og inngangsparti) og sørge for at det ser ryddig ut.
  • Evt. knust servise / skader skal meddeles utleier skriftlig påfølgende dag. 

Dersom ovenstående punkter ikke blir overholdt, holdes leietaker økonomisk ansvarlig for de merkostnader utleier påføres.

Ved leie av lokaler i kontortid, og på kveldstid i mandag til torsdag, må leietaker påregne aktivitet i andre deler av huset.

4. Når lokalene forlates må leietaker forsikre seg om at alle vinduer og dører er forsvarlig låst.

5. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på lokaler og utstyr som voldes i tidsrommet leietaker benytter lokalene. Leietaker skal straks melde eventuell skade til utleier.

6. Leietaker skal være minst 25 år, og har ansvar for henting og disponering av nøkkel etter avtale med utleier. Ved tap av utlevert nøkkel stilles leietaker økonomisk ansvarlig for eventuelt bytte av lås i anlegg eller deler av dette.

7. All bruk av rusmidler er forbudt med følgende unntak: Ved sluttede private selskaper (for eksempel bryllup, bursdagsselskap) kan det nytes alkohol, forutsatt at deltakerne selv har med seg drikkevarer. I slike tilfeller er det ikke tillatt å selge alkohol.  Private, samt lag eller organisasjoner som ønsker å servere eller selge alkohol, må søke om, og få innvilget, ambulerende skjenkebevilling. Slik søknad sendes til Stavanger kommune på eget skjema som fås ved henvendelse til kommunen.  Det er ikke tillatt for personer under 18 år å drikke alkohol på huset.

8. Dersom leietaker skal benytte Klubbens audiovisuelle utstyr, skal dette avtales på forhånd. Det er egen rubrikk for dette i leieavtalen. Leietaker er ansvarlig for utstyret, og for at det brukes slik det er ment å brukes. Ved feil / uansvarlig bruk, stilles leietaker økonomisk ansvarlig for utstyr som blir ødelagt.

9. Utleier er uten ansvar for eiendeler som leietakerne mister.

10. Røyking er ikke tillatt inne.

11. Leietaker plikter å gjøre seg kjent med husets rømningsveier, og til enhver tid vite hvor mange som er tilstede. Maksimum tillatt antall personer er 80.

12. Aktive medlemmer i Brodd FK kan leie klubbhuset til reduserte priser til egne, private arrangementer. Medlemspris gjelder ikke ved leie der medlemmer er «mellommann» eller ved passivt støttemedlemskap.

13. Overnatting er ikke tillatt.

Stuen som er avbildet er dobbelt så stor når vegg til venstre tas ned fredag og lørdag.

Utleiekontrakt må være utfylt og signert før utleie.

Kontaktperson:
Rune Larsen
Telefon: 950 76 510
e-post: ffo@broddfk.no

Flere bilder av lokalet: https://selskapslokaler.no/stavanger/stavanger-sentrum/broddfk


@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn