Verdi- og integrering

av Administrator

Færre driver med idrett i Stavanger øst enn i andre deler av byen. Flere barn blir inaktive, og mister et mulig sosialt samlingspunkt i oppveksten. Vi ønsker å snu denne trenden – både for å styrke folkehelse, men også integrering i et område med nesten 30 prosent innvandrere.

Vårt viktigste prosjekt er i den anledning Bli med-prosjektet

Vil du bidra inn mot Bli med-prosjektets arbeid? Kontakt oss på brodd@broddfk.no

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn