Sportsplan

av Administrator

Sportsplanen har som målsetning å fungere som en veileder og retningsgiver for Brodd Fotball og hvor man knytter sammen klubben, spillerne, trenere og foreldre.

Her finner man retningslinjer for hospitering, organisering av treningene, treningsmengde og lignende. Anbefales lest av alle foreldre – og ledere.

BRODD SPORTSPLANEN2024-2027

Oppdatert november 2023

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn