Info Trygge rammer i Brodd

av Administrator

Brodd Fotballs temaplan for trygge rammer – i og utenfor fotballen:

Hvert år vil Brodd Fotball ta opp et aktuelt tema for foresatte, spillere, ledere og trenere i klubben på et fellesmøte. Dette gjerne i kombinasjon med andre tema. For trenere og lagledere er møtene obligatoriske, men vi inviterer samtidig alle spillere over 16 år og engasjerte foresatte til møtene.

All aktivitet i fotball-Norge bygger på NFFs verdier trygghet, glede, respekt og likeverd. Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av og praksisnære retningslinjer for rusmidler, doping, mobbing, vold, rasisme, trafikksikkerhet, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep og trakassering. Trivsel og trygghet er fundamentalt for god sportslig utvikling, og en klubb som har en tydelig kommunisert og gjennomarbeidet holdning og praksis på dette feltet, vil kunne få økt rekruttering, mindre frafall og godt omdømme.

Slik er foreløpig plan for tema. (Kan endres årlig):

 • 2016 – Skadeforbygging/Kosthold og ernæring
  Sigrun Kleiv og to kollegaer fra Klinikk for Alle i Stavanger hadde i mai 2016 kurs for alle trenere og lagledere om hvordan vi best mulig forebygger skader på et møte i Midjord bydelshus. Det ble delt ut brosjyre om ernæringsvett i forbindelse med idrett – og gjennomgått idrettskadeforsikringen som alle trenere og lagledere igjen har orientert om på sine foreldremøter.
 • 2017 – Trygg trafikk

Fokus på transport og sikkerhet, blant annet bilbeltebruk og voksne sjåfører.
Ved reiser i regi av Brodd Fotball skal samme regler følges av alle sjåfører og ledere.
Eget tema på klubbens årlige møte med egen foredragsholder.
Lagledere på alle nivå skal påse at sjåfører som kjører til kamp er voksne, erfarne sjåfører.
Frammøtested ved avreise til kamp skal være fra trafikksikkert sted som f.eks fra Varden kirke, Midjord eller Storhaug idrettshall.
Sjåfører skal påse at alle passasjerer benytter bilbelte. Dette gjelder også ved busstransport.

 • 2018 – Alkohol
 • 2019 – Pengespill, Fair Play, Trafikksikkerhet
 • 2020 – Skader og forsikring

Aktuelle tema

 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme (som inngår i Fair play)
 • Skader og forsikring

Diverse presentasjoner og veiledninger til tema

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn