Vedrørende hendelser i A-lagskamp mot Vardeneset

Vedrørende hendelser i A-lagskamp mot Vardeneset

En kamp mellom Brodd og Vardenesets A-lag i NSE-turneringen forrige uke, og uønskede hendelser i den, har fått medieomtale i lokale medier. Her er styrets redegjørelse for hvordan klubben ser på saken.

Til alle medlemmer i, og samarbeidspartnere til, Brodd Fotballklubb Stavanger


Med bakgrunn i slagsmålet som oppstod i forbindelse med semifinaleoppgjøret i POL-turneringen mellom Vardeneset Ballklubb (VBK) og Brodd FK, og de siste dagers mediaoppmerksomhet rundt dette, har styret i Brodd FK i kveld, søndag 09.12.2018, hatt ekstraordinært møte.

Styret ønsker å komme med følgende uttalelse:
Styret i Brodd FK har innhentet informasjon fra flere hold om hendelsesforløpet i forkant av episoden som resulterte i håndgemeng under kampen mellom VBK og Brodd på Stemmen, torsdag 6.desember.
Uansett hvor opphetet kampsituasjonen er, skal ingen spillere, ledere, eller personer med tillitsverv i Brodd på noe tidspunkt utøve fysisk vold, eller bidra til at situasjoner som dette eskalerer.

Som Kvalitetsklubb er Brodd FK ekstremt opptatt av å etterleve fotballens verdier og følge dens spilleregler på alle mulige måter. Klubben oppfordrer i så måte alle våre ledere, også i barne- og ungdomsavdelingen, til å aktivt stoppe eventuelle tilløp til slagsmål mellom spillere dersom slikt mot formodning skulle skje i forbindelse med trening eller kamp der Brodd er involvert.


Styret i Brodd FK mener med bakgrunn i dette at daglig leder Øyvind Jacobsen, som fungerte som A-lagets trener i POL-turneringen, gjorde det riktige da han løp inn på banen for å forsøke å roe gemyttene da slagsmålet oppstod.


Mottatt informasjon om Jacobsens språkbruk og verbale utblåsning mot dommeren under kampen, som medfører at Jacobsen blir bortvist fra benken, samt at han i fullt sinne, oppsøkte dommerne etter kampen for å få en forklaring på det han mente var uansvarlig kampledelse, er Styret derimot svært kritiske til. Dette har også Jacobsen tatt selvkritikk på, og beklaget på det aller sterkeste.


Temperatur, følelser og engasjement er en viktig del av fotballen. Spesielt i lokalfotballen. Godlynt rivalisering er med på å skape interesse for idretten generelt, og enkeltkamper spesielt. Når rivaliseringen begynner å bli fiendtlig overskrides derimot en klar grense. Opptakten til, og gjennomføringen av, oppgjørene mellom VBK og Brodd har de siste årene blitt stadig «røffere», og denne utviklingen ønsker Styret i Brodd FK nå aktivt å motarbeide.

Styret har i kveld tatt kontakt med VBK, og avtalt et felles møte mellom representanter for klubbenes respektive styrer. Vi ser frem til å få i gang dialog mellom klubbene for å sikre at fremtidige oppgjør avvikles i tråd med alle Fair Play regler og ikke skjemmes av opptrinn tilsvarende torsdagens.


Stavanger, 09.12.2018
Styret i Brodd Fotballklubb Stavanger

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn