Vil ha bort andrelagene fra divisjonssystemet

Vil ha bort andrelagene fra divisjonssystemet

Til fotballtinget 9-10 mars 2019, har Brodd Fotball Stavanger levert inn et forslag om at andrelag ikke lenger skal få delta i det ordinære seriesystemet i norsk fotball.

Håkon Ohren leverer forslaget på vegne av Brodd Fotball – og håper på oppslutning om forslaget fra norske fotballklubber som gjennom flere år har uttalt at andrelagene skaper vanskelige forhold for klubbene i lavere divisjoner.

–  Forslaget gjelder andrelag i alle divisjoner i det ordinære seriesystemet. Så får det bli opp til NFF og kretsene å lage egne tilbud for eventuelle klubber som ønsker kamptilbud til seniorspillere som ikke spiller på klubbenes ordinære førstelag, sier Ohren om forslaget.

Han mener breddeklubbene må tåle at også egne andrelag må i egne serier for å kunne ta bort tilbudet for toppklubbene.

Han forventer at Norges Fotballforbund vil være negative til forslaget, men mener at norske klubber nå får en anledning til å vise at de vil at ha bort ordningen. Da kreves langt større oppmøte på forbundstinget enn normalt er fra breddeklubber.

– Vår primære motivasjon for dette, er fair play, som en ser utnyttes gjennom å stille ujevne lag gjennom en sesong og dermed påvirke opprykk og nedrykk i for stor grad. I tillegg ser vi at andrelagene til toppklubbene stort sett er plassert i 3. og 4.divisjon, og stiller spørsmål til om dette er rett arena for unge talenter. Aldersnittet i både Obosligaen og Post Nord-ligaen blir stadig høyere. At NFF nå ser på gunstige utlånsordninger for unge spillere, vil bare ytterligere ta bort behovet for andrelag i det ordinære seriesystemer, sier Ohren.

 

For mer informasjon om fotballtinget – se her: https://www.fotball.no/tema/om-nff/forbundstinget/

Påmeldingsfristen for din klubb er 7.februar. Hele vårt forslag kan leses her: Ny lovparagraf 12.9

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn