Oppdatert: Årsmøte Brodd Fotballklubb Stavanger

Oppdatert: Årsmøte Brodd Fotballklubb Stavanger


Her finner du saksdokumentene til årsmøtet i Brodd Fotballklubb Stavanger 13.03.2019. Vi ønsker alle hjertelig velkommen. Valgkomiteens innstillinger med presentasjoner av eventuelle nye kandidater vil bli presentert straks disse foreligger.

 

Innkalling til årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Årsmøtet avholdes den 13. mars klokken 2000 i Broddhuset.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til roar@brodd-il.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Brodds nettsider www.broddfk.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Oppdatert 06.03 med saksdokumenter. Oppdatert 13.03.2019 med endringer i innstillingen fra valgkomiteen og signert protokoll 2017.

 

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn