Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Brodd Fotball

Valgkomiteens innstilling til nytt styre i Brodd Fotball

Til kveldens årsmøte er det tidligere framkommet at valgkomiteen har foreslått tre kandidater til nytt styre. Dette viser seg å være feil. Valgkomiteen ønsker å innstille Ellen Kongsnes til styret, mens Camilla Veen og Elisabeth Karlsen ikke tar gjenvalg. Her er en presentasjon av Kongsnes.

 

Navn: Ellen Kongsnes
Alder: 48 (født 1970)
Yrke: journalist

Tilknytning til Brodd Fotball: Mor til gutt 12. 

Fotballbakgrunn: Har spilt aktivt på Sjetne IL i Trondheim, både håndball og fotball.

Hva er best med Brodd Fotball i dag: Engasjementet blant trenere, spillere og ansatte, entusiasmen, stoltheten over klubben og identiteten til bydelen. 

Hva bør Brodd Fotball bli bedre på: Dyrke bredden og vektlegge inkludering av flest mulig, lengst mulig. Jobbe hardere for å styrke jentedelen. 

Hva ser du for deg å bidra med i Brodd Fotballs styre: Støtte klubbens daglige ledelse i å bygge klubben videre opp som lim og samlingsplass i bydelen vår, være en utfordrende diskusjonspartner og bidra med go’fot-filosofi fra Trøndelag.   

Valgkomiteens innstilling blir da:

Forslaget til nytt styre lagt fram av valgkomiteen blir da:

Styreleder: Roar Houen (gjenvalg to år)
Nestleder: Lene Andrea Knutsen (ikke på valg)
Styremedlem: Byrge Hodne (gjenvalg to år)
Styremedlem:  Kyrre  Sandven (ikke  på  valg)
Styremedlem: Sigurd Rønningen (ikke  på  valg)
Styremedlem: Ellen Kongsnes (antall år?)

Valgkomiteens innstilling innebærer en reduksjon i antallet styremedlemmer, noe som først skal behandles i behandling av organisasjonsplanen.

Det blir dermed først behandling om organisasjonsplanen – antall styremedlemmer, før valgkomiteens innstilling til nytt styre og styrets innstilling til valgkomité behandles.

Styret ønsker å foreslå en utvidelse av dagens syv styremedlemmer til åtte styremedlemmer i punktet om organisasjonsplan. 

Eventuelle motkandidater til valgkomiteens innstilling kan fremmes som benkeforslag.

Administrasjonen i Brodd beklager dårlig informasjonen rundt prosessen på våre nettsider.

Her er komplette årsmøtedokumenter:

Årsmøtepapirer 2018 endelig

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn