Årsmøte Brodd Fotballklubb Stavanger – utsatt på ubestemt tid

Årsmøte Brodd Fotballklubb Stavanger – utsatt på ubestemt tid

 

Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

 

Årsmøtet i Brodd Fotball er utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med mer info straks vi har satt ny dato. Det vil ikke bli avholdt før etter 1.april 2020.

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2019. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset den 18 mars 2020 kl. 18:00.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (4. mars 2019).

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (11. mars 2019).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Endelig saksliste

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn