Brodds lover tilpasset ny lovnorm for idrettslag

Brodds lover tilpasset ny lovnorm for idrettslag

For å sikre at alle idrettslag har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en lovnorm for idrettslag. Lovnormen inneholder et minimum av det alle idrettslag må ha i sin egen lov.
Det er styret i Brodd Fotball sin oppgave å sørge for at klubben har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen.
Styret i Brodd Fotball har enstemmig vedtatt endringene som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen.
Styret har tatt utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasset denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som klubben har i egen lov i dag.
Den nye loven er gjeldende fra 01.01.2020, og kan leses i sin helhet her

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn