Brodd Fotball informerer

Brodd Fotball informerer

Brodd Fotball informerer – Midjord er åpnet igjen

 

Som sikkert mange har fått med seg, har Helsedirektoratet tydeliggjort regelverket for organisert idrett. Retningslinjene er de samme også for uorganisert aktivitet.

Dette har igjen ført til at Stavanger kommune har åpnet opp banene på Midjord for aktivitet.

Brodd Fotball kommer i utgangspunktet IKKE til å sette i gang organiserte treninger i regi av klubb på nåværende tidspunkt, men anbefaler å aktivisere seg / trene sammen i små grupper i regi av voksne.

Vi vil som klubb vurdere dette gjennom påsken.

Om noen trenere likevel ønsker å starte opp treninger for mindre grupper, må dette avklares med daglig leder.

For uorganisert aktivitet gjelder også de samme smittevernreglene, og det er en forutsetning at de overholdes. Ellers blir fort banene stengt helt igjen.

  • Maks fem personer per gruppe, og utøverne må minimum holde en avstand på 2 meter både innad i gruppen, og til andre grupper.
  • Ingen fysisk nærhet mellom deltagerne.
  • Det er ikke lov å ta på ballen hendene.
  • Det er ikke lov å heade.
  • En voksenperson må være til stede for å følge opp at gruppenes aktivitet skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger.
  • Klubbhuset, garderober og utstyrsrom vil fremdeles være stengt.
  • Eget utstyr til aktivitet må medbringes.
  • Rengjør utstyr før og etter trening.

 

Den viktigste oppgaven vår er fremdeles å bidra til å hindre spredning av koronaviruset.

Les NFFs koronavettregler her

Les NIFs veileder her

Les Stavanger kommunes krav til retningslinjer for organisert idrett her

Les pressemeldingen fra NFF i sin helhet her

Les Helsedirektoratets anbefalinger om idrettsaktivitet her

 

Tren litt i små grupper, ta litt av hverdagen tilbake – men viktigst av alt, ta vare på hverandre!

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn