Ekstraordinært årsmøte i Brodd – logoen skal bestå!

Ekstraordinært årsmøte i Brodd – logoen skal bestå!

Medlemmene som møtte opp på det ekstraordinære årsmøtet for å behandle forslag om ny logo var klare i talen: Vi ønsker å beholde dagens Brodd-logo. Et overveldende flertall, de fleste fra Brodds Eldre, vant fram med å beholde dagens logo.

Om lag 50 personer møtte opp for å behandle saken, og av disse var 39 stemmeberettiget. Da ordstyrer Kurt Elvevoll presenterte resultatet av avstemningen viste tallene at 32 var imot, mens bare syv ønsket at forslaget til ny logo vant fram.

Daglig leder Øyvind Jacobsen som argumenterte for et logoskifte sier klubben nå jobber videre med dagens logo.

– Medlemmene har talt. Brodd-pilen står sterkt i klubben. Jeg synes at det har vært en god diskusjon underveis – både i styret og blant medlemmene. Jeg tror vi er tjent med å ta tøffe debatter om klubbens nåtid og framtid i all offentlighet. Nå er det viktig å legge dette bak seg, og jobbe sammen for å styrke klubben på andre måter. I tillegg tror jeg at dagens logo har fått styrket seg ekstra ved all den profileringen den åpne debatten har skapt, sier Jacobsen.

Styreleder Roar Houen minnet forsamlingen om at det er det daglige arbeidet, Midjord, bydelen, vårt samfunnsarbeid og ikke minst alle folkene som bidrar i klubben som er det viktigste, og høstet stor applaus fra en samlet forsamling.

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn