Innkalling til utsatt årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Innkalling til utsatt årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Styret i Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til utsatt årsmøte 2019. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset den 27.mai 2020 klokken 19:30.

Innkallingen kan leses i sin helhet her

Endelig saksliste kan leses i sin helhet her

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

For at vi skal kunne gjennomføre et trygt og godt årsmøte, er det viktig at alle forholder seg til smittevernreglene.

  • Er du syk – hold deg hjemme
  • God håndhygiene
  • En meters avstand
  • Vi må ha oversikt over alle som deltar, og en må derfor registrerer seg med navn, telefonnummer og e-post ved ankomst. Ta med egen penn.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn