Vil ha flere med i Brodd – innfører gratis trening for de yngste

Vil ha flere med i Brodd – innfører gratis trening for de yngste

Styret i Brodd Fotball har vedtatt at alle spillere skal slippe å betale treningsavgift fram til året de begynner i 2.klasse på skolen. Dette for å gi enda flere barn mulighet til å få drive med fysisk aktivitet i tidlig alder. 

– Vi opplever at svært mange barn aldri begynner med idrett. Stadig flere barn blir inaktive, og tall fra levekårsløftet for Storhaug viser at andelen barn som ikke driver med idrett er klart størst i vår bydel. Vi mistenker at mange foreldre er skeptiske til å sende barna til idretten på grunn av frykt for høye kostnader, og forsøker dermed som et prøveprosjekt å tilby alle spillere født 2014, 2013 og 2012 å spille hele 2019 (og høsten 2018 for nye medlemmer) uten å betale treningsavgiften, sier daglig leder Øyvind Jacobsen.

Les NRKs sak om ordningen her:

Dette betyr et kraftig inntektstap for Brodd Fotball, men et enstemmig styre, tror en mulig gevinst på lengre sikt, er verdt inntektstapet i 2018 og 2019.

– Brodd Fotball har et ønske om å være en sterk og tydelig samfunnsaktør. Vi ønsker å være et samlingspunkt for store og små. Da må vi se på alle muligheter som kan sørge for at enda flere deltar i idretten. Økonomi skal ikke være hindring for deltakelse i Brodd. Det har det heller aldri vært, vi har allerede flere støtteordninger for de med økonomiske utfordringer, men dette tiltaket kan få flere med i tidlig alder, og det er viktig. Veldig mange som ikke har forsøkt seg i idretten før 2. klasse, begynner heller aldri,  sier styreleder Roar Houen.

Tilbudet om gratis treningsavgift gjelder alle spillere – også de med god råd. Styret i Brodd er klar på at ordningen måtte være universell for å få ønsket effekt.

– Vi ønsket ingen stigmatiserende ordning. I tillegg vil naturligvis dugnadsforpliktelser som å stå i kiosken på Broddhuset, selge lodd og lignende stå fast for medlemmene og deres foreldre – også for de aller minste, sier Øyvind Jacobsen.

Han har håp om at tiltaket skal bidra til å øke også dugnadsviljen i klubben.
– Den er allerede stor, og folk melder tilbake at det er kjekt å være med på dugnad fordi de treffer så mye kjekke folk. Forhåpentligvis sørger gratis treningsavgift for at at det blir enda lettere for foreldre å takke ja til dugnadstjeneste for Brodd, sier Jacobsen.

Brodd har fra før flere støtteordninger for foreldre med betalingsutfordringer i alle aldre. Disse vil naturligvis bestå også framover.

– Så har vi et håp om at enda flere som kan betale – men i dag ikke prioriterer dette, skal få betalingsvilje og prioritere Brodd når de opplever hvor viktig og gøy fotball er for barna, sier Jacobsen.

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn