Æresmedlemmer Gestur Ingvarsson og Marianne Norseng

Nye æresmedlemmer i Brodd Fotball

Nyutnevnte æresmedlemmer i Brodd Fotball, Gestur Ingvarsson og Marianne Norseng.

 

Årsmøtet til Brodd Fotballklubb Stavanger utnevnte på årsmøtet onsdag 27. mai Marianne Norseng (52) og Gestur Ingvarsson (52) som klubbens 15. og 16. æresmedlemmer siden stiftelsen av klubben i 1913.

Begge har vært aktive i klubben siden 12-årsalderen, og er det ennå.

Norseng er første kvinne som utnevnes som æresmedlem. Hun har gjennom flere år vært ansvarlig for klubbens kioskdrift, stilt opp på fotballskoler, fritidstilbud i regi av klubben, og mye mye mer. Hun er også ansvarlig for klubbens godt kjente lapskaus, bedre kjent som «Broddkaus», som serveres på hjemmekampene til A-laget. Norsengs sønn Casper Aalen Norseng spiller nå på klubbens A-lag herrer.

Gestur Ingvarsson har spilt 503 A-lagskamper for klubben, vært A-lagstrener og trener for en rekke lag i aldersbestemte klasser. Han er i dag trener for klubbens lag for både Gutter født 2010 og gutter født 2007.

Et artig faktum at de to utnevnte for 39 år siden gikk i samme klasse på St. Svithun ungdomsskole på Storhaug.

På årsmøtet ble det for øvrig lagt fram et regnskap som viste et overskudd på kr 633.653 for 2019, mens klubben, mye på grunn av aktivitetsnedgang på grunn av koronasituasjonen, la fram et budsjett for 2020 som vil gi et underskudd på kr 469.500.

Klubben fikk tre nye styremedlemmer. Cynthia Myrnes, Bjørn Arnold Alvsåker og Tom Gerhard Strand ble valgt inn, mens Byrge Hodne, Lena Andrea Knutsen og Sigurd Rønningen takket for seg etter flere års tjeneste.

Påtroppende styremedlemmer Bjørn Arnold Alvsåker, Cynthia Myrnes og Tom Gerhard Strand, sammen med styreleder Roar Houen.

 

Avtroppende styremedlemmer Sigurd Rønningen, Lene Andrea Knutsen og Byrge Hodne, sammen med styreleder Roar Houen.

Del denne med andre

Har du lest disse?