Endelig kamper igjen! Viktig informasjon om gjennomføring av kamper

Endelig kamper igjen! Viktig informasjon om gjennomføring av kamper

  

Kampgjennomføring – Koronaveileder

I forbindelse med at deler av breddefotballen åpner, følger det med et sett med regler fra NFF som vi er pliktet å følge. Det aller meste ligger som et ansvar på arrangørklubb/hjemmelag.

Det er ekstremt viktig at alle som har en rolle i forbindelse med avvikling av kamper i barne- og ungdomsfotballen leser igjennom all denne informasjonen og setter seg godt inn i de ulike elementene. De som naturlig har en rolle er alle spillere, trenere, lagledere og foreldre/publikum.

Motstanderlag / Gjester

Brodd Fotball vil til enhver tid forsøke å være så trofast som overhodet mulig til retningslinjene fra Norges Fotballforbund og helsemyndighetene.

Et av kravene fra forbundet er at vertskapet skal samle inn lister fra gjestende lag på navn på spillere, trenere og publikum som besøker anlegget vårt.
På grunn av strenge personvernregler ønsker ikke Brodd Fotball å gjennomføre dette, men delegerer dette ansvaret til gjestende lag.

Det betyr at alle lag som skal spille kamper på Midjord mot Brodd Fotball selv må føre lister på alle spillere, trenere, lagledere, foreldre og andre publikummere.
Dersom det skulle oppstå en smittesituasjon hvor Brodd Fotball blir bedt om å levere besøkslister vil vi ta kontakt med gjestende lag og be om disse listene.
I følge kravene skal gjestende lag oppbevare navnelister i 10 dager fra kamptidspunktet.

Benytt arrangementet i Spond til å føre lister på alle som er til stede.

Ved bortekamper vil alle lag fra Brodd Fotball føre lister på alle som tilhører Brodd Fotballs tropp (spillere, trenere, lagledere og publikum).

Det vil også ligge lister inne i klubbhuset hvor de som ikke er registrert oppfordres til å registrere seg.

Nedenfor følger egne punkt og retningslinjer for hver enkelt rolle.
Mye av dette er rettet til våre egne lag og støtteapparat, men vi oppfordrer alle gjestende lag til å lese hele innholdet og ta del i den informasjonen som er relevant for dere.

For spørsmål rundt Brodd Fotballs håndtering av koronasituasjonen, ta kontakt via brodd@broddfk.no

Hvilken bane skal vi spille på?

På alle kampene som er satt opp på Midjord er det definert hvilken bane / del av banen kampen skal gjennomføres på.

Det må kalles inn til riktig bane i Spond, samt at det spesifiseres hvilken bane kampene skal spilles på når motstanderlag inviteres.

Oversikt over baneinndelingen finnes her

Hver søndag legges kommende ukes kamper ut på https://broddfk.no/ , der vil det også stå hvilken bane / del av bane kampene skal spilles på.

Trenere / lagledere

 • Lag som spiller 3/5/7/9er fotball kan stille med maks 2 trenere/lagledere (på grunn av totalt antall på banen) Øvrige må oppholde seg i publikumsområde.
  På 11er er det ingen begrensning på antall trenere.
 • Alle kamper skal være registrert som et arrangement i Spond.
 • Hele kamptroppen skal være registrert som deltagende på arrangementet.
 • Alle kamper skal ha en dedikert kampvert.
 • I beskrivelsen på Spond arrangementet skal det stå tydelig hvem som er trenere og hvem som er kampvert.
 • Eget publikum utover spillernes foresatte skal også oppgis som kommentar på arrangementet. Dette inkluderer søsken, besteforeldre eller andre.
 • Ved bortekamper skal også lagleder ha kontroll på alle som tilhører vår tropp. Dette innebærer navn på spillere, trenere, lagledere og publikum. Dette skal være registrert i Spond arrangementet.

Foreldre / Publikum

 • Alle tilskuere utover spillernes foresatte skal være registrert på forhånd.
  For Brodd Fotballs-lag innebærer det at samtlige navn skal være registrert hos lagledelsen.
  For gjestende lag skal dette være registrert hos gjestende lags lagledelse.
 • På alle baner vil det være definert et eget publikumsområde utenfor banen, motsatt av området hvor trenere og innbyttere oppholder seg. Det skal til enhver tid være minst to meter mellom publikum og banen/spilleflaten
 • Publikum kan kun stå i det avgrensede publikumsområdet. Husk 1-metersregelen til hverandre. Se eksempel her
 • Spillere kan kun oppholde seg på banen eller i innbyttersonen og kan aldri gå inn i publikumsområdet.
 • Når kampen er slutt bes publikum forlate anlegget så raskt og effektivt som mulig.

Spillere

 • Hvis du ikke føler deg i form, så skal du heller ikke møte til kamp. Gi beskjed til trener/lagleder så snart som mulig.
 • Du kan kun møte til kamp dersom du er påmeldt kamparrangementet i Spond.
 • Husk 1-metersregelen når du er innbytter / ikke i spill
 • Spillere kan oppholde seg enten på banen eller i innbyttersonen. Spillere kan ikke oppholde seg i publikumsområdet.

Dommer

Hovedansvaret for at vi følger koronareglene ligger hos trenere og lagledere (kampvert), men som dommer er det veldig fint om du hjelper til og følger med.
Ser du noe som ikke er riktig, for eksempel at spillere går til publikumsområde, at publikum ikke holder 1-metersregelen eller noe annet så gi beskjed til de det gjelder, eventuelt til Brodd Fotballs trener/lagleder.

Kampvert

 • Hvert lag som spiller kamp, skal ha sin egen kampvert.
 • Kampverten kan enten være en av trenerne, eller en annen voksen person som har fått oppdraget fra lagledelsen.
 • Kampverten må møte tidligere og ta på seg “kampvert” vest.
  Det vil bli utlevert en vest til hvert lag. Lagene har ansvar for å passe på disse og bruke de på hver hjemmekamp.
 • Kampverten skal før kamp oppholde seg ved parkeringsplassen og holde utkikk etter sitt motstanderlag.
 • Når motstanderlaget ankommer, skal kampverten føre laget raskeste vei til riktig bane.
 • Gi trener/lagleder på motstanderlaget en kort repetisjon på rutinene våre rundt publikumsområde osv.
 • Under kampen skal kampvert kontrollere antall tillatte personer til stede på banen, avstand mellom folk og generell gjennomføring i henhold til Fotballens Koronahåndbok

Kiosk / Garderober / Fasiliteter

 • Kiosken vil IKKE være åpen, men klubbhuset er åpent for toalettbesøk.
 • Garderobene er tilgjengelige for lag i ungdomsfotballen. Trener / lagleder er ansvarlig for at smittevern overholdes også i garderobene.

Dokumentet i sin helhet kan lastes ned i pdf her

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn