Saksliste styremøte Brodd 19.oktober

Saksliste styremøte Brodd 19.oktober

Styreleder Roar Houen, og Brodd Fotballs siste valgte styremedlemmer økonomiansvarlig Bjørn Arnold Alvsåker. sekretær Cynthia Myrnes og oppstartsansvarlig Tom Gerhard Strand

Styret i Brodd avholder sitt neste styremøte på mandag 19. oktober.

Styret har valgt å legge opp styremøtene slik at de annenhver gang er et rent driftsmøte og annenhver gang jobber dypere inn i et eller to tema. På kommende styremøte har vi temaene Kvalitetsklubb og Rekruttering av frivillige. Omfattende saker som vi helt sikkert skal arbeide mer med fremover.

Kvalitetsklubb er et system som NFF har utviklet for å sikre en god drift av fotballklubber både med tanke på det sportslige, men og for å sikre sunn drift. Brodd er sertifisert som Kvalitetsklubb på nivå 1 og i prosess for nivå 2. Les mer om ordningen her: https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/

Rekruttering av frivillige. Å drive en god og aktiv klubb forutsetter at vi har med oss mange frivillige på treningsfeltet, men og som jobber med drift eller det sosiale livet i klubben. Vi er en stor klubb med stor spredning i medlemsmassen med tanke på kulturell bakgrunn. Det har i mange år vært gjort en kjempe flott jobb i Brodd med integrering, men vi må som klubb ha stadig oppmerksomhet omkring rekruttering av spillere, lagledere, trenere og andre frivillige. Vi må hele tiden jobbe for å være så gode som vi kan være på dette området.

 

I tillegg til disse to temaene har styret følgende faste orienteringsposter:

Protokoll fra sist møte

Økonomi

Rapport fra daglig leder og sportslig leder

 

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:

Kyrre (daglig leder) tlf:  920 41 264

Roar (styreleder) tlf: 915 53 451

Hanne (nestleder) tlf: 986 81 662

Simen (leder sportslig utvalg) tlf: 911 79 190

Med vennlig hilsen Styret i Brodd Fotball

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn