Saksliste styremøte Brodd FK mandag 16.november

Saksliste styremøte Brodd FK mandag 16.november

Innkalling til styremøte Brodd FK, klubbhuset 16. november 2020 kl. 20:00 – 22:00

Saker:

 

1. Godkjenning av referat og oppfølging av referatpunkter

2. Kvalitetsklubb Status for veien mot nivå 2.

 

3. Status økonomi

 

4. Fotballforbundstinget

 

5. Møte med kontrollkomiteen

6. Info fra Daglig leder

7. Orienteringssaker:

– Sportslig utvalg (SU)

– Klubbhuskomiteen

– Kvalitetsklubb

– Årshjulet

8. Eventuelt

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:
Kyrre (daglig leder) tlf: 920 41 264
Roar (styreleder) tlf: 915 53 451
Hanne (nestleder) tlf: 986 81 662
Simen (leder sportslig utvalg) tlf: 911 79 190
Med vennlig hilsen Styret i Brodd Fotball

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn