Saksliste styremøte Brodd FK fredag 18.desember

Saksliste styremøte Brodd FK fredag 18.desember

Innkalling til styremøte Brodd FK, 18. desember 2020 kl. 18:00 – 20:00

Saker:

1. Godkjenning av referat

2. Kvalitetsklubb

3. Status økonomi

4. Ny tribune. Status

5. Info fra Daglig leder

6. Orienteringssaker:

– Sportslig utvalg (SU)

– Klubbhuskomiteen

– Kvalitetsklubb

– Årshjulet

7. Møtedatoer vårterminen 2021

Forslag: 18. januar, 15. februar, 15. mars, 12. april, 10. mai og 14. juni

8. Årsmøte 2020

– bestemme dato. Forslag: 10. mars 2021

– fordele oppgaver

9. Eventuelt

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:
Kyrre (daglig leder) tlf: 920 41 264
Roar (styreleder) tlf: 915 53 451
Hanne (nestleder) tlf: 986 81 662
Simen (leder sportslig utvalg) tlf: 911 79 190
Med vennlig hilsen Styret i Brodd Fotball

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn