Saksliste styremøte Brodd FK mandag 18.januar

Saksliste styremøte Brodd FK mandag 18.januar

Innkalling til styremøte Brodd FK, 18. januar 2021 kl. 18:00 – 20:00

 Saker:

  1. Godkjenning av referat
  2. Kvalitetsklubb
  3. Status økonomi
  4. Info fra Daglig leder
  5. Orienteringssaker:

– Sportslig utvalg (SU)

– Klubbhuskomiteen

– Årshjulet

  1. Årsmøte 2020

– Status på fordelte oppgaver

  1. Eventuelt

 

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:
Kyrre (daglig leder) tlf: 920 41 264
Roar (styreleder) tlf: 915 53 451
Hanne (nestleder) tlf: 986 81 662
Simen (leder sportslig utvalg) tlf: 911 79 190


Med vennlig hilsen Styret i Brodd Fotball

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn