Saksliste styremøte Brodd FK mandag 15.februar 2021

Saksliste styremøte Brodd FK mandag 15.februar 2021

Innkalling til styremøte Brodd FK, mandag 15.februar kl. 20:00-22:00

Saker:

 

1. Godkjenning av referat

2. Kvalitetsklubb. Gjennomgangs av arbeidet vårt. Status og tilbakemeldinger. Klubbveileder fra NFF Rogaland Geir Støle og kvalitetsklubbansvarlig Elisabeth Karlsen er med oss på dette punktet.

3. Årsmøtet:

Godkjenning av regnskap 2020 og budsjett 2021.

Forslag til vedtak: legges frem til årsmøtet for godkjenning.

Neste års valgkomite: vi trenger folk til dette. Noen forslag?

Utdeling av årsmerker.

Forslag til vedtak: vi utsetter dette til et senere møte hvor vi kan samles med flere personer til stede samtidig enn det som tillates i dag.

4. Info fra Daglig leder

5. Eventuelt

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:
Kyrre (daglig leder) tlf: 920 41 264
Roar (styreleder) tlf: 915 53 451
Hanne (nestleder) tlf: 986 81 662
Simen (leder sportslig utvalg) tlf: 911 79 190


Med vennlig hilsen Styret i Brodd Fotball

 

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn