Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2020. Årsmøtet avholdes i klubbhuset den 14.april 2021 kl. 18:00. Opprinnelig dato for årsmøtet var satt til 10.mars, men da var det ikke anledning til å gjennomføre årsmøtet med fysisk deltagelse.

På grunn av restriksjoner rundt arrangementer innendørs må vi ha forhåndspåmelding til brodd@broddfk.no med navn og telefonnummer. En vil få tilviste plasser når årsmøtet begynner.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (24.februar 2021).

Styreleder Roar Houen roar@broddfk.no eller daglig leder Kyrre Sandven kyrre@broddfk.no

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (3.mars 2021).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Endelig saksliste publisert 12.mars 2021

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn