Innkalling ekstraordinært årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Innkalling ekstraordinært årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til ekstraordinært årsmøte 2021. Det ekstraordinære årsmøtet avholdes i klubbhuset den 5. oktober 2021 kl. 18:00 og skal behandle valg av revisor.

Påmelding til ekstraordinært årsmøte ved å sende en mail til brodd@broddfk.no med navn og telefonnummer

Endelig saksliste finner du her.

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn