Saksliste og referat styremøte Brodd FK onsdag 20.oktober

Referat fra styremøte kan dere lese her

Innkalling til styremøte Brodd FK, onsdag 20.oktober kl. 20:00-22:00

Saker:

 1. Godkjenning av referat
 • Orientering jentehelg

 • Status økonomi
 • Info fra Daglig leder

 • Orienteringssaker:
 • Sportslig utvalg (SU)
 • Klubbhuskomiteen
 • Årshjulet
 • Kvalitetsklubb
 • Styremøter 2022
 • Årsfest
 • Eventuelt

Har du saker du vil at styret skal se nærmere på? Har du forslag og innspill til klubben? Ta gjerne kontakt med en av oss:

Kyrre (daglig leder) tlf: 920 41 264

Hanne (styreleder) tlf: 986 81 662

Bjørn Arnold (nestleder) tlf: 922 53 921


Del denne med andre

Har du lest disse?