Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Innkalling årsmøte i Brodd fotballklubb Stavanger

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2021. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset tirsdag den 29.mars 2022 kl. 18:00.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (15.mars 2022).

Styreleder Hanne Elise Pollack hanne.pollack@broddfk.no eller  daglig leder Kyrre Sandven kyrre@broddfk.no

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (22.mars 2022).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen 

Styret

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Endelig saksliste, del 1

Endelig saksliste, del 2

Endelig saksliste, del 3

Endelig saksliste, del 4

 

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn