Nesvik nyvalgt styreleder i Brodd Fotball

Avtroppende styreleder Hanne Elise Pollack ønsker velkommen til årsmøte

Årsmøte 2022 for Brodd Fotballklubb ble onsdag 29.mars gjennomført på klubbhuset med 17 deltagere.

Tor Magne Nesvik ble valgt som ny styreleder i Brodd Fotball. Nesvik er en kjent skikkelse på Midjord, og har i nærmere 10 år vært med i ulike roller rundt G2009 kullet. Han ble ønsket velkommen som ny styreleder av et enstemmig årsmøte. 

Avtroppende styreleder Hanne Elise Pollack blir med videre i styret som styremedlem.

Endelig saksliste som ble behandlet finner du her

Regnskapet for 2022 viser et underskudd på over 2 500 000. Dette skyldes i hovedsak at klubben har valgt å benytte mye midler på å få i gang all aktiviteten på en god måte, etter flere år med sterkt redusert aktivitet grunnet korona-pandemien. 

Klubben avslutter 2022 både med høyere bankinnskudd og styrket egenkapital sammenlignet med 2019, som var forrige ordinære driftsår før pandemien.

For 2023 er det budsjettert med et underskudd på i underkant av 20 000.

Både regnskap for 2022, og budsjett for 2023 ble etter en grundig gjennomgang enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styret benyttet anledningen til å takke alle klubbens frivillige som hver eneste dag gjør en formidabel innsats for å skape gode opplevelser på banen for alle Brodd medlemmer.

Nestleder Bjørn Arnold Alvsåker takket Hanne Elise Pollack for innsatsen som styreleder, og uttrykte glede over at hun ønsker å være med videre i styret. Styremedlemmene Hanne Caroline Hardy Tverback og Stian Ihle Olsen tok heller ikke gjenvalg. De var dessverre ikke tilstede på årsmøtet og vil bli takket av ved en senere anledning.

Protokoll fra årsmøtet 2022 leser du her

Brodd Fotballs nye styre for 2023, fra venstre: Martin Risdal, Bjørn Arnold Alvsåker, Martin Tjelta, Hanne Elise Pollack, Katrine Helland, Tor Magne Nesvik og Lena Kloven Myklebust.

Et enstemmig årsmøte vedtok at Brodd Fotballs nye styre blir:

Leder: Tor Magne Nesvik (nyvalgt, to år)

Nestleder: Bjørn Arnold Alvsåker (gjenvalg, ett år)

Styremedlemmer: Katrine Helland (gjenvalg, ett år), Martin Risdal (ikke på valg), Hanne Elise Pollack (nyvalgt, ett år), Lena Kloven Myklebust (nyvalgt, to år) og Martin Tjelta (nyvalgt, to år).

Avtroppende styreleder og nyvalgt styremedlem Hanne Elise Pollack ønsker nyvalgt styreleder Tor Magne Nesvik velkommen.
Dirigent Kyrre Sandven og referent Bjørn Arnold Alvsåker
Del denne med andre

Har du lest disse?