Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2023. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset onsdag den 20.mars 2024 kl. 18:00.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (6.mars 2024) ved styreleder Tor Magne Nesvik  eller daglig leder Kyrre Sandven

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (13.mars 2024).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Endelig saksliste (publiseres innen 13.mars 2024)

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn