Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Styret for Brodd fotballklubb Stavanger innkaller herved til årsmøte 2023. Årsmøtet avholdes i Klubbhuset onsdag den 20.mars 2024 kl. 18:00.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet, må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet (6.mars 2024) ved styreleder Tor Magne Nesvik  eller daglig leder Kyrre Sandven

Endelig saksliste legges på klubbens nettsider senest en uke før årsmøtet (13.mars 2024).

For å ha stemmerett må medlemmet minst fylle 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Yngre medlemmer har møte- og forslagsrett.

Innkalling årsmøte i Brodd Fotballklubb Stavanger

Dokumenter til endelig saksliste finner du under.

Årsrapport 2023

Årsregnskap 2023

Uavhengig revisors beretning

Rapport fra kontrollkomiteen 2023

Innkomne forslag og saker

Fastsette medlemskontingent

Budsjett 2024

Valgkomiteens innstilling

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn