Tjelta nyvalgt nestleder i Brodd Fotball

Tjelta nyvalgt nestleder i Brodd Fotball

Årsmøte 2023 for Brodd Fotballklubb ble onsdag 20.mars gjennomført på klubbhuset med 22 deltagere.

Martin Tjelta ble valgt som ny nestleder i Brodd Fotball. Tjelta er en kjent skikkelse på Midjord, og har i over 10 år vært med i ulike roller i klubben, siste året som styremedlem. Thomas Larsen og Anders Lea ble også valgt inn som nye styremedlemmer, mens Katrine Helland ble gjenvalgt for to nye år.

Endelig saksliste som ble behandlet finner du her

Regnskapet for 2023 viser et overskudd på litt over 400 000.

For 2024 er det budsjettert med et underskudd på i overkant av 40 000.

Både regnskap for 2023, og budsjett for 2024 ble etter en grundig gjennomgang av Martin Tjelta enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Styret benyttet anledningen til å takke alle klubbens frivillige som hver eneste dag gjør en formidabel innsats for å skape gode opplevelser på banen for alle Brodd medlemmer.

Styreleder Tor Magne Nesvik rundet av årsmøtet med å takke Bjørn Arnold Alvsåker for innsatsen som nestleder og økonomiansvarlig, Martin Risdal som styremedlem og Sigurd Rønningen som leder av valgkomiteen og det gode arbeidet de har bidratt med for klubben.

Protokoll fra årsmøtet 2023 leser du her

Et enstemmig årsmøte vedtok at Brodd Fotballs nye styre blir:
Leder: Tor Magne Nesvik (ikke på valg)
Nestleder: Martin Tjelta (nyvalgt, ett år)
Styremedlemmer: Katrine Helland (gjenvalg, to år), Hanne Elise Pollack (ikke på valg), Lena Kloven Myklebust (ikke på valg), Thomas Larsen (nyvalgt, to år) og Anders Lea (nyvalgt, to år).

Styret i Brodd Fotball 2024: Bak fra venstre: Thomas Larsen, Anders Lea og Tor Magne Nesvik. Foran fra venstre: Hanne Elise Pollack, Katrine Helland, Lena Kloven Myklebust og Martin Tjelta.
Styreleder Tor Magne Nesvik legger frem årsrapporten for årsmøtet. Til venstre for styreleder skimter en dirigent Egil Edland og referent Hanne Elise Pollack
Del denne med andre

@2024 Brodd Fotballklubb
– Fremtiden er grønn